Kontakt os

Ønsker du yderligere oplysninger om Forskergruppen Ældre og Selvmord eller kunne du tænke dig at deltage i ét af de kommende møder er du velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for mere viden om ældres selvmordshandlinger.

Elene Fleischer Ph.d. med speciale i kommunikationsvidenskab og selvmordsadfærd. Elene Fleischer var initiativtager til oprettelsen af forskergruppen i 2001 og har periodevis fungeret som tovholder. Elene Fleischer har som projektforsker været tilknyttet Gerontopsykiatrisk afd. Psykiatrien i Region Midt og Center for Gerontopsykologi, Psykologisk Institut, ÅU, samt været projektleder (forebyggelse af selvmord blandt ældre) ved Center for Forebyggelse af Selvmordsadfærd i Aalborg. Arbejder fortsat som konsulent og været involveret i socialestyrelsens opgave med at forebygge mistrivsel hos ældre i Århus og Frederiksberg kommuner og har de seneste 10 år også i praksis haft fokus på hvorledes ældre mennesker kan få hjælp eller støtte når et familiemedlem truer med eller har udført en selvmordshandling. Er fungerende leder i organisationen NEFOS, Netværket for selvmordsramte se evt. www.nefos.dk. Kan træffes på tlf. +45 26 98 30 28
e-mail: fleischer@elene.dk

Annette Erlangsen Ph.d. og seniorforsker ved Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden samt som adjungeret seniorforsker ved Department of Mental Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA. Annette Erlangsen er tovholder for den Internationale Forskergruppe for Ældre og Selvmord. Hun har tidligere været ansat ved Center for Registerforskning, Århus Universitet og tilknyttet Center for the Study and Prevention of Suicide, University of Rochester Medical Center, USA. Annette Erlangsen har udført adskillige registerbaserede forskningsprojekter om determinanter for ældres selvmord. Kan træffes på +45 40 26 39 18
e-mail: Annette.Erlangsen@regionh.dk

Jan-Henrik Winsløv er psykolog og leder af Enhed for Selvmordsforebyggelse Ålborg. Jan-Henrik Winsløv startede forskergruppen i 2001 og arbejdede i flere år som projektforsker ved Center for Gerontopsykologi v/ Gerontopsykiatrisk afd. & Psykologisk Institut, Århus Universitet. Han var her med til at iværksætte og gennemføre en undersøgelse af ældre menneskers selvmordsforsøg. Jan-Henrik Winsløv har gjort et stort arbejde for at uddanne kommunalt personale om selvmord og selvmordsforebyggelse i Region Nordjylland og har siden 2011 arbejdet på Enhed for Selvmordsforebyggelse i Ålborg. Kan træffes på +45 28 29 38 11 e-mail: jahew@rn.dk

Charlotte Mühlmann er psykolog og Ph.d.-studerende ved Psykiatrisk Center København. Charlotte Mühlmann undersøger i sin Ph.d. effekten af internet-baseret terapi til personer med selvmordstanker, www.internetbehandling.dk/sos. Hun er bestyrelsesmedlem i Foreningen for Undervisning og Forskning i Selvmordsforebyggelse, FUFS, og har i mange år interesseret sig for ældreområdet. Charlotte Mühlmann er blevet tovholder for Forskergruppen i februar 2016 og kan kontaktes på email: Charlotte.Muehlmann@regionh.dk