Selvmordstruede ældre

Selvmordsadfærd blandt ældre mennesker har været et overset område, både hvad angår forskning og forebyggelse. Og det på trods af, at ældre både i Danmark og de fleste andre vestlige lande har den højeste selvmordsrate.

Indenfor de sidste 10-15 år har området fået mere opmærksomhed og der er gennemført flere forebyggelses- og forskningsprojekter. Nogle af dem bliver omtalt på følgende sider og udvalgte artikler og rapporter, vil kunne hentes herfra.

Med den viden vi har idag, kan vi fastslå

…at det nytter at opsøge hjælp og få den rette behandling og støtte

…at en stor del af de ældre mennesker der tager deres liv eller er selvmordstruet, er i kontakt med sundheds- og omsorgspersonale

…at ældre menneskers hentydninger eller tale om livslede, selvmordstanker, at de har en oplevelse af at ligge andre til last skal tages meget alvorligt

…at ældre mennesker gør brug af alvorlige og voldsomme selvmordsmetoder, hvorfor det er vigtigt, at der gribes ind så tidligt som muligt

Læs mere på de følgende sider: Forekomsten af ældres selvmord og Risikoforøgende forhold