Forekomsten af ældres selvmord

selvmordsrate 1977-2012

Den generelle selvmordsrate i Danmark

Som det kan ses af grafen til venstre er den generelle forekomst af selvmord i Danmark falder væsentligt siden 1980’erne og frem til idag. Både for mænd og kvinder (klik på graferne for at få dem i større format).

Dette gør sig imidlertid ikke gældende for de ældste aldersgrupper. Her har den faldende tendens ikke været så udtalt, hvilket fremgår nedenfor.

For mændenes vedkommende, har selvmordsraten for personer over 80 år været væsentlig højere end de øvrige aldersgrupper. Det er først omkring 2005, man ser at forskellen mellem den ældste aldersgrupper og de yngre bliver væsentlig mindre.

rate maend 1977-2012

Selvmordsrate for mænd i Danmark, 1977-2012

kvinder selvmordsrate 1977-2012

Selvmordsrate for kvinder i Danmark, 1977-2012

Også for kvinder gælder det, at den højste selvmordsrate findes blandt de ældste. Dog har dette ændret sig en smule indenfor de senere år.