Litteratur og rapporter

Her finder du en oversigt over litteratur der omhandler ældre og selvmord. Oversigten dækker både artikler i danske og udenlandske tidsskrifter, samt rapporter om emnet. Ved at klikke på linket kan du hente artiklen, rapporten eller yderligere oplysninger henvisningen

 

Amundsen, K, Mehlum, L & Schelderup, G.: Humanistisk-medicinske perspektiver på selvmord og forebygging. Seksjon for selvmordsforskning og –forebygging, Universitetet i Oslo, 2001.

Anneberg, I. Sorgen ved selvmord – en bog til de efterladte. Høst & Søn, 2002.

Anneberg, I: Når ældre vil begå selvmord.I Helse, nr. 2, 2005. Interview med Elene Fleischer

Anneberg, I: Da Vilhelm ændrede personlighed, FOA, nr. 4, 2005

Anneberg, I: Det kræver tid at bryde tabuer, FOA, nr. 4, 2005

Anneberg, I: Lyt til de vredladne, gamle mænd. FOA, nr. 4, 2005

Beier, MA & Ackerman, PL: Determinants of health knowledge: An investigation of age, gender, abilities, persoality and interests. In Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84, 2, p 439-448.

Bille-Brahe U, Jessen G: Suicide among the Danish elderly: now and in years to come. Crisis 1994;15: 37-43.

Bille-Brahe U, Andersen K. Suicide among the Danish elderly. In De Leo D, ed. Suicide and euthanasia in older adults. A transcultural journey, pp 47-56. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers, 2001.

Bjørk, C. m.fl.: Midaldrende og ældre danskeres alkoholforbrug fra 1987 til 2003, Ugeskrift for læger, sept. 2006

Bruvik-Ruhlmann PEG, Kristensen IB, Nielsen KR. Selvmord hos aeldre i Arhus Amt i perioden 1993-2000. Et deskriptivt studium. I Ugeskrift for Læger 2004;166:4151-4.

De Leo D, Padoani W, Scocco P, Lie D, Bille-Brahe U, Arensman E et al. Attempted and completed suicide in older subjects: results from the WHO/EURO Multicentre study of suicidal behaviour. International Journal of Geriatric Psychiatry 2001;16:300-10.

De Leo D, Bille-Brahe U, Arensman E, Hjelmeland H, Haring C, Hawton K et al. Suicidal behavior in elderly Europeans. In De Leo D, ed. Suicide and euthanasia in older adults. A transcultural journey, pp 21-35. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers, 2001.

Ekeberg, O & Aargaard, I: Selvmord og Selvmords-forsøk blant eldre. Tidskr. Nor. Legef. 1991, 5, 111, p 562-564.

Erlangsen, A: Ph.D. Thesis. Disparities in suicide among the old and oldest old in Denmark. PhD-afhandling. Epidemiologi, Syddansk Universitet, 2004.

Erlangsen A, Bille-Brahe U, Jeune B. Differences in suicide between the old and the oldest old. Journal of Gerontology: Social Sciences 2003; 58B:314-22.

Erlangsen A; Jeune B; Bille-Brahe U; Vaupel JW. Loss of partner and suicide risks among oldest old: a population-based register study. Age and Ageing 2004; 33:378-83.

Erlangsen, A; Mortensen, P B; Vach, W; Jeune, B (2005) Psychiatric hospitalisation and suicide among the very old in Denmark: a population-based register study. British Journal of Psychiatry, 187, p 43-8.

Erlangsen, A; Vach, W; Jeune, B (2005) The impact of hospitalization with somatic diagnoses on the suicide risk among the oldest old: a population-based register study. Journal of the American Geriatrics Society, 53, 771-6.

Erlangsen, A; Jeune, B (2005) Yngre og ældre ældres risiko for selvmord efter partners død [Risk of suicide among the old and oldest old after the death of a partner]. Dansk Sociologi, 55-68.

Erlangsen, A: Selvmord blandt ældre mennesker. Gerontologi, 2006, 22, 1, p 12-15

Fenger, O:: Selvmord i kultur- og retshistorisk belysning. (Grundlaget for artiklen er et foredrag holdt i Jydsk Medicinhistorisk Selskab i Århus d. 18/3-1980).

Fleischer E: Den talende tavshed. Selvmord og selvmordsforsøg som talehandling. Odense Universitetsforlag: Odense, 2000.

Fleischer E. & Jessen G.: Eksistentielle samtaler med ældre. Suicidologi, 2008, Vol 13, nr 2

Fleischer E. & Pleisner, J.: Indsats til forebyggelse af ældres selvmord i Region Nordjylland 2006-2009

Fromholt, P. (eds): Clinical Geropsychology. Washing¬ton, American Psychological Association. 1998, p 177-181.

Gulmann, NC: Psykiatriske tilbud til gamle (klinisk info) fra www.sundhed.dk, 2003

Gulmann, NC & Lolk, A.: Depression hos ældre. I Ugeskrift for læger, april 2007

Gulmann, NC: Antidepressiva ved depression hos ældre, august 2007

Hammerlin, Y & Schelderup, G: Når livet bliver en byrde. Oslo, Ad Notam, Gyldendal, 1994.

Helweg-Larsen, K (ed): Selvmord i Danmark. Markant fald i selvmord, men stigende antal selvmordsforsøg. Hvorfor?. København, Statens Institut for Folkesundhed, 2006.

Hendry, LB & Kloep, M: Lifespan Development. Ressources, Challenges and Risks. London, Thomson Learning, 2002.

Ingebretsen, R & Solem, PE: Death, Dying and Bereavement. I Nordhus, I.H., VandenBos, G.R., Berg, S. & Fromholt, P. (eds): Clinical Geropsychology. Washington, American Psychological Association. 1998.

Kerkhof AJFM, Nielsen AS, Bille-Brahe U. Rationaliteten bag selvmord blandt ældre. Ugeskrift for Læger 1993;155:1902-5.

Kjølseth, I & Ekeberg, Ø: Selvmordsforsøk hos eldre. I Tidsskr Nor Lægeforen, 1997, 117, 3988-91

Kjølseth, I, Ekeberg, Ø & Teige, B: Selvmord blant eldre I Norge. I Tidsskr Nor Lægeforen, 2002, 122, 1457-61

Kristensen IB,.Nielsen KR. Selvmord hos ældre i Århus Amt. Ugeskrift for Læger 1996;158 :579-83.

Larsen, L. (ed): Gerontopsykologi – Det aldrende menneskes psykologi. Aarhus Universitetsforlag, 2007.

Lazarus, RS: Coping With Aging: Individuality as a Key to understanding. I Nordhus, I.H., VandenBos, G.R., Berg, S. & Fromholt, P. (eds): Clinical Geropsychology. Washington, American Psychological Association. 1998, p 109-127.

Moss, RH, Schutte, KK, Brennan,PL & Moss BS: The interplay between life-stressors and depressive symptoms among older adults. I Journal of Gerontology, Psychological Sciences, 2005, 60 B, 4, p 199-206.

Munk, K: Belastninger i Alderdommen. Sundhed, Menneske og Kultur – Skriftserie, Nr 1, 1999, Aarhus.

Odén, B: The Elderly as a Suicidal Risk Group. Fra Foredrag i Linköping 11. nov. 1995; “Äldre som riskgrupp”

Odén, B, Persson, BEB & Werner, YM: Den frivilliga döden. Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv, Stockholm, Cura, 1998.

Oden, B: Leda Vid Livet. Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets historia. Kristianstad, Historiska Media, 1998.

Socialstyrelsen: Kortlægning af kommunale indsatser til forebyggelse af selvmord på ældreområdet, februar 2014

Sundhedsstyrelsen: Forebyggelse på ældreområdet. Håndbog til kommunerne. oktober 2015

Tellervo, J: Selvmord blandt gamle mennesker – myter, viden og forebyggelse. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004

Tellervo, J: Sorg – Når ægtefællen dør. PAVI – Videnscenter for rehabilitering og Palliation, 2015

Winsløv, JH, Erlangsen, A & Fleischer, E: Forebyggelse af ældre mænds selvmord. Indsatsområder og anbefalinger. Center for Registerforskning, Århus Universitet, 2005.