Anden hjælp og behandling

Billed46

Har du selvmordstanker, har du brug for at tale med nogen. Selvmord er aldrig den eneste løsning, selvom det kan opleves sådan. Med vejledning og behandling er der en vej ud af den vanskelige og smertefulde, der har fremkaldt dine tanker om selvmord. Du skal også søge hjælp, hvis du har forsøgt at tage dit eget liv.

Er du en god ven eller pårørende til et menneske i krise eller som du tror er selvmordstruet skal du reagere på det. Du kan hjælpe ved at vise opmærksomhed og støtte den kriseramte i at opsøge den nødvendige hjælp. Det er en myte, at personer, der taler om selvmord og livslede, ikke handler på det.

Behandling i de selvmordsforebyggende centre
Der er selvmordsforebyggende centre i alle dele af landet. I centrene tilbydes behandlingsforløb, der typisk strækker sig over 5-10 samtaler. I centrene er der særligt uddannet personale, de kan være psykiatere, psykologer, socialrådgivere og sygeplejersker.

For at komme i behandling i centrene, skal du flere steder have en henvisning fra enten din egen læge eller anden sundhedsperson. For enkelte centre gælder det dog, at man kan henvende sig direkte til dem. Behandlingen er gratis. Læs mere om centrene her

Behandling hos egen læge
Nogle læger kan tilbyde et forløb med samtaleterapi (op til syv samtaler) i visse situationer. Det gælder typisk personer med let til moderat depression, nervøse eller belastnings-/stressrelaterede tilstande. Behandlingen er gratis. Kontakt egen læge for at høre, om det er en mulighed for dig

Behandling hos en psykolog
Egen læge kan henvise til behandling hos en privatpraktiserende psykolog. I flere situationer (bl.a. efter selvmordsforsøg) er der mulighed for tilskud til psykologbehandling, typisk op til 12 samtaler. Sygesikringen betaler 60 % af beløbet, mens patienten selv skal betale de resterende 40 %, det er omkring en kr. 325,-.

Der er flere lidelser og situationer som giver ret til tilskud til behandling hos en psykolog. Det kan være hvor man er pårørende til en alvorligt psykisk syg person eller pårørende til personer der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom. Er man selv ramt af alvorligt invaliderende sygdom, voldsomme traumer eller tab eller lider man af let til moderat depression, vil man også kunne få en henvisning til psykologbehandling. Kontakt din egen læge om hør nærmere om dine muligheder.

Anden støtte og behandling
Er man ramt af alvorlig, invaliderende sygdom vil man ofte kunne få støtte og rådgivning af forskellige patientforeninger. Det samme gælder pårørende til alvorligt syge.

I din kommune kan der også være en lang række tilbud om opfølgning og støtte efter behandlings-/sygdomsforløb. Kontakt din kommune for at høre om de muligheder der er.