Om Forskergruppen

vigeland 2 korrForskergruppen Ældre & Selvmord er et åbent netværk, hvor alle, med faglig interesse for ældre og selvmord, er velkomne til at deltage. Forskergruppen har til formål at bringe forskere, forebyggere og behandlere sammen med henblik på at styrke selvmordsforskningen og -forebyggelsen på ældreområdet.

Forskergruppen har aktuelt en 50 deltagere med vidt forskellige arbejdsområder. Udover forskere deltager læger, hjemmesygeplejersker, psykologer og præster, samt repræsentanter fra sygeplejen, gerontopsykiatrien og organisationer som Livslinien og Ældre Sagen. Alle har dét til fælles, at de fagligt beskæftiger sig med selvmordstruede og udsatte ældre. Flere af gruppens deltagere har årelang erfaring og engagement indenfor området.

Hvem kan deltage?

Ønsker du at trække på gruppens erfaringer i forbindelse med et projekt, kan du kontakte én af Forskergruppens kontaktpersoner eller tovholder eller tilmelde dig førstkommende møde ved at sende en mail til Jan-Henrik Winsløv.

Forskergruppen Ældre & Selvmord har 4-6 møder om året, hvor nye og igangværende projekter præsenteres og diskuteres. Således har Forskergruppen fungeret som baggrunds– og ressourcegruppe for flere projekter. Møderne afholdes skiftevis i København, Odense, Århus og Aalborg.

Baggrund

Forskergruppen Ældre & Selvmord blev etableret i 2001, i forbindelse med et Forskerseminar i Dansk selvmordsforskning. På anmodning fra Sundhedsstyrelsens Referencegruppe blev der etableret 8 forskergrupper, heriblandt Forskergruppen Ældre & Selvmord. Formålet var at bringe forskere og kliniske praktikere sammen, for at styrke selvmordsforskningen og -forebyggelsen i Danmark.

Flere af gruppens deltagere har været involveret i produktionen af det materiale, der i de sidste år er udkommet om ældre og selvmord i Danmark. Desuden har flere af deltagerne publiceret artikler i nationale og internationale tidsskrifter. Også nyhedsmedier har gjort brug af deltagernes ekspertise.

Jan-Henrik Winsløv var Forskergruppens tovholder fra 2001 indtil juni 2008, hvorefter Gert Jessen og Elene Fleischer overtog posten. Fra januar 2014  var Elene Fleischer og Jan-Henrik Winsløv tovholdere for gruppen. I februar 2016 overtog Charlotte Mühlmann posten fra Jan-Henrik Winsløv, og hende og Elene Fleischer er idag tovholdere for Forskergruppen.

Det internationale netværk

I August 2004 blev der på dansk initiativ etableret en international forskegruppen omkring ældre og selvmord. Flere af deltagerne fra Forskergruppen Ældre & Selvmord er medlemmer heraf.

Formålet med gruppen er at fremme udvekslingen af forskningsbaseret viden, blandt andet ved at planlægge sessions om ældre og selvmord ved fremtidige konferencer og symposier. Derudover kan gruppen fungere som et forum for internationale samarbejdsprojekter. Interesserede kan komme på gruppens mailliste ved at kontakte Annette Erlangsen, der er tovholder for den internationale forskergruppe