Referat fra sidste møde

Referat for møde d. 10 oktober i Forskergruppen Ældre og Selvmord

Deltagere: Jan-Henrik Winsløv, Annette Erlangsen, Elene Fleischer, Charlotte Mühlmann, Janni Hansen, Janni Jacobsen, Linda Jensen, Birgitte Andersen, Margit Sørensen, Jenny Ravn, Nanna Frydenlund, Kaj Terkelsen og Sonja Foged.

Sted: NEFOS, Ejlskovsgade 13

Mødets ordstyrer er Elene Fleischer og mødets referent Charlotte Mühlmann.

Charlotte Mühlmann holder et oplæg om online selvhjælpsterapi til ældre mennesker med selvmordstanker. Over 31% af 75-89 årige er dagligt på internettet og andelen af ældre der vil bruge online medier forventes kun at stige over de kommende år. Mange ældre får ikke hjælp til deres psykiske problemer, og det diskuteres i gruppen hvorvidt internetbaseret terapi kan være et medie som ældre vil benytte. For at et online selvhjælpsterapiprogram skal kunne hjælpe ældre mennesker mener gruppen at teksten i programmet skal tilpasses de problematikker som mange ældre står overfor.

Jenny Ravn holder et oplæg om ændringen af loven om forebyggende hjemmebesøg. Personer der fylder 75 år skal screenes, og hvis de er friske og har det godt, kommer de forebyggelseskonsulenterne først igen når den ældre bliver 80 år. Der vil fortsat foretages besøg hos nogle 65 årige borgere, hvis man har grund til at være bekymret for dem.

Elene Fleischer fortæller to casehistorier om to ægtepar der var blevet henvist til NEFOS, men som var uden for netværkets målgruppe.

Præst Johannes H. Jensen har udgivet bogen ”Den svære samtale -kan den blive en god oplevelse?” der handler om de svære samtaler som sundhedspersonale, behandlere, præster og pårørende kan have med alvorligt syge eller døende. Læse mere om bogen her: http://www.bogerogpapir.dk/krop-og-sind/psykologi,-psykisksundhed/johannes-h-jensen/den-svaere-samtale-kan-den-blive-en-god-oplevelse/p-387607/#!391033

Internationalt: Elene Fleischer skriver sammen med Annette Erlangsen et kapitel til en engelsk bog om ældre og selvmord, som forventes at blive udgivet næste år.

 

Kommende begivenheder:

Region Nordjylland afholder d. 24 november en halv temadag i Ålborg om den udfordrende samtale med udsatte ældre mennesker fra klokken 13.00-15.35. Dagen er gratis og tilmelding sker gennem plan2learn: https://rn.plan2learn.dk/ I søgefeltet ”Søger i titler, beskrivelser og tags” skrives”De besværlige følelser”, hvorefter man kommer til tilmeldingssiden. Se det vedhæftede program for dagen.